Start Armário Estante

Start Armário Estante

SKU: SAT8017

START

ARMÁRIO ESTANTE

GEEB WORK

Armário estante.
1 prateleira interna, 1 prateleira externa e 1 prateleira fixa.